Fundacje Prywatne

na gruncie prawa Polskiego

Подробнее на сайте: https://newsplain.ru
https://stacknews.ru
https://mirrornews.ru https://dashnews.ru
Go to top of pagehttps://newsdeliver.ruhttps://newsentire.ru https://newscatch.ruhttps://allnightnews.ru
https://principalnews.ruhttps://bundlenews.ruGo to top of pagehttps://hundrednews.ruhttps://foremostnews.ruhttps://unonews.ruhttps://newsdone.ruGo to top of pagehttps://newsfire.ru

Dokonywanie optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem prywatnej fundacji zarejestrowanej i funkcjonującej w Polsce jest jedną z najefektywniejszych i najtańszych możliwości optymalizacji podatkowej. Jej utrzymanie nie jest tak kosztowne, jak w przypadku podmiotów mających swą siedzibę w rajach podatkowych, a zarówno fundator, jak i sama fundacja działają w oparciu o przepisy prawa polskiego.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o fundacjach, Fundacja jest ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. 

Ustanowienie fundacji, mającej za swój cel statutowy wspieranie szeroko pojętej przedsiębiorczości spełnia więc definicję założoną przez ustawodawcę. Taka fundacja może stać się użytecznym narzędziem w rękach przedsiębiorcy, zarówno do spełniania celów społecznie, gospodarczo użytecznych, jak i do zarządzania własnym majątkiem.

Odpowiednio utworzona przez Thompson&Stein fundacja, nie płaci podatku dochodowego od dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Dochód fundacji przeznaczony na jej cele statutowe jest zwolniony z podatku dochodowego, nawet w sytuacji gdy zostanie on wykorzystany np. na utworzenie lokaty kapitału.

W przypadku fundacji nie możemy mówić o strukturze właścicielskiej, akcjach, obligacjach, jej majątek jest całkowicie wydzielony z majątku fundatora, a więc nie podlega egzekucji komorniczej, nie ma również możliwości przejęcia kontroli nad fundacją.

Do pomocy w efektywnym zarządzaniu fundacją warto wynająć wyspecjalizowaną Kancelarię prawno-podatkową. Zaplanuje ona strukturę przepływów pieniężnych, będzie dbała o należyte przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Nie jest to popularna usługa w naszym kraju, gdyż prowadzenie fundacji poza granicami jest dla większości konsultantów o wiele bardziej opłacalnym przedsięwzięciem.

 

W ramach abonamentu zarządzania fundacją przez Thompson&Stein klient otrzymuje m.in.:

  • obsługę księgową – realizowaną przez biuro rachunkowe wyspecjalizowane w obsłudze fundacji;
  • doradcę fundacji – dedykowanego prawnika dbającego o zgodność działalności fundacji z literą prawa;
  • przygotowanie zeznań rocznych do KRS; przygotowanie formularzy do ZUS;
  • przygotowanie formularzy do US; przygotowanie uchwał zarządu, rady fundacji;
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zmian w statucie, przedmiocie działalności fundacji;
  • konsultacje w bieżących sprawach działalności fundacji;
Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw nam swoje dane. Nasz zespół odezwie się w dogodnym dla Ciebie czasie.
Kontakt