Doradztwo prawne

W ramach swojej działalności, Kancelaria Thompson&Stein świadczy usługi we wszystkich sprawach związanych z doradztwem w zakresie prawnych regulacji krajowych oraz międzynarodowych. Specjalizacja Kancelarii obejmuje w szczególności:

Doradztwo w zakresie przeprowadzania optymalizacji rozliczeń podatkowych, podatku dochodowego, PCC, VAT, podatków i opłat lokalnych, reprezentowanie w postępowaniu podatkowym.

Prawo handlowe

Pomoc na każdym etapie prowadzenia biznesu, optymalizacja prowadzonej działalności gospodarczej, tworzenie i likwidacja spółek, analizy prawne, obsługa organów spółek.

Prawo fundacji

Tworzenie oraz obsługa fundacji prywatnych, organizacji pożytku publicznego, nadzór nad procesami łączenia, przejęć fundacji, kompleksowa obsługa organów fundacji.

Prawo ubezpieczeniowe

Tworzenie produktów ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, o.w.u., modeli aktuarialnych, doradztwo z zakresu funkcjonowania na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego, finansowego, negocjacje umów z Towarzystwami Ubezpieczeń.

Prawo zamówień publicznych

Obsługa projektów finansowanych z funduszy unijnych, doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, biznesplanów.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw nam swoje dane. Nasz zespół odezwie się w dogodnym dla Ciebie czasie.
Kontakt