Wynagrodzenie Kancelarii Thompson&Stein ustalane jest indywidualnie dla każdego klienta, gdyż w naszej ocenie, nie ma dwóch identycznych spraw.
W zależności od zakresu usług, możliwe są następujące modele rozliczeniowe:

  • Wynagrodzenie określane według stawki godzinowej wynegocjowanej z Klientem za godzinę pracy Kancelarii;
  • Wynagrodzenie ryczałtowe, niezależnie od ilości godzin pracy Kancelarii, stosowane zazwyczaj przy przygotowaniu konkretnego projektu, opinii;
  • Wynagrodzenie ryczałtowe, za usługi księgowe, prowadzenie fundacji;
  • Wynagrodzenie ryczałtowe, za określoną ilość godzin pracy Kancelarii, po przekroczeniu których zostaje ono uzupełnione stawką godzinową;